https://aka.re/1U2Uo Ang mga parasitiko ay mga organismong nabubuhay sa katawan ng isang host. Kinokonsumo ng mga ito ang nutrisyong nakalaan sa “host”, nilalason ng kanilang mga dumi ang katawang

閲覧回数85 pv